Parkeringsförbudet vid gatukorsningar måste anpassas till fordonstyp

Zonen med parkeringsförbud 10 meter från gatukorsning

Vi har nyligen skrivit om hur den idag outnyttjade delen av gator mellan kantstensparkering och korsningar och övergångsställen skulle kunna bidra till en lösning åt problemet med felparkerade elsparkcyklar. I blogginlägget lades förslaget fram att anlägga parkeringar för elsparkcyklar längs med den tio meter långa sträckan före övergångsställen och korsningar där det enligt trafikförordningen råder parkeringsförbud. Detta har nämligen visat sig vara en mycket stor oanvänd yta i våra städer.  

Den aktuella paragrafen lyder:

53 §   Ett fordon får inte stannas eller parkeras

   1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart,

   2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant,

Anledningen till förbudet är trafiksäkerhet. Sikten inför ett övergångsställe måste vara god för att bilister ska ha tid på sig att stanna. Så långt allt gott. Problemet är att trafikförordningen inte gör skillnad på fordon och fordon, och därmed likställer en cykel eller elsparkcykel med en bil, trots att dessa har mycket lite gemensamt bortsett från att vara transportmedel med hjul. Det leder till att parkeringsförbudet närmast övergångsställen inte bara innefattar bilar och andra höga, icke-genomsiktliga fordon.

En elsparkcykel är ungefär en meter hög och inte bredare än en skyltstolpe. Faktumet att dessa skulle skymma sikten om placerade längs med kantsten intill ett övergångsställe kan därför ifrågasättas, i synnerhet då så kallade ”öron”, dvs utbyggnader av trottoaren, inte sällan anläggs på just denna yta, där möblering med bänkar, växtlighet och skyltar är tillåten. Trafiksäkerhetsaspekten borde också ta hänsyn till hastighetsbegränsningarna. Gator med långsam trafik, under 30 km/h, har inte samma behov av långa siktlinjer i korsningar.  

Öra – en breddning av trottoaren med uppställning av cyklar.

Ett sätt att komma runt förbudet är alltså att omvandla sträckan från körbana till gångbana eller trottoar. Vad som definierar en gångbana är inte preciserat i trafikförordningen och utformningen därmed inte juridiskt fastställd men den kan skapas genom målning eller vägmärke och en lokal trafikföreskrift. Görs det kan man alltså runda förbudet och nyttja ytan för cykel- och elsparkcykelparkeringar.

En annan mer långsiktig lösning vore att diversifiera begreppet ”fordon” i trafikförordningen för att göra regelverket bättre anpassat efter den verkliga trafikmiljön och på så sätt möjliggöra smartare gator.

/Vera Esaiasson och Alexander Ståhle (KTH)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close