Svenska städer kan få 3 miljoner nya gatuträd

Träd i staden skapar stora värden och bidrar med många olika så kallade ekosystemtjänster.

Projektet C/O City - Stockholms miljöbarometer

Träd på gatorna skapar stora värden och bidrar till deras mångfunktionalitet och hållbarhet. I rapporten Urban Street Trees – 22 benefits listas 22 mervärden från gatuträd.

 1. Hastighetsdämpning
 2. Säkrare gångmiljö
 3. Platskaraktär
 4. Ökad trygghet
 5. Bättre handelsomsättning
 6. Mindre dagvattenledningar
 7. Regn- och solskydd
 8. Koldioxidlagring
 9. Luftrening
 10. Lägre temperaturer
 11. Mindre markozon
 12. Vackrare stadsmiljö
 13. Inramning av gatumöbler
 14. Bättre hälsa
 15. Upplevelserikare gaturum
 16. Mindre trafikolyckor
 17. Tydligare trafikmiljö
 18. Ökade fastighetsvärden
 19. Buffert mot motortrafiken
 20. Gömmer tekniska installationer
 21. Skyddar asfalt
 22. Naturupplevelser

I rapporten nämns att ett träd ger vanligen 10-100 gånger värdet av kostnaden för etablering. Ett träd tar upp ca 20 kg koldioxid varje år och ca 20 kg luftföroreningar. Ett fullvuxet träd producerar 120 kg syre, så två träd producerar lika mycket syre som en människa behöver.

I svenska städer finns uppskattningsvis 9-10 miljoner gatuparkeringsplatser. Om var tredje gatuparkering skulle planteras med träd skulle det således bli 3 miljoner nya gatuträd. Med tanke på det vanliga avståndet mellan parkerade bilar skulle det kanske till och med inte behövas att parkeringsplatser togs utan att träd planterades mellan parkeringsytorna och rotsystemen fick plats under bilarna. Dessa 3 miljoner gatuträd skulle ta upp 6000 ton luftföroreningar och lika mycket koldioxid varje år. De skulle producera syre för 1,5 miljon stadsbor. Denna enkla beräkning visar den enorma potential som finns i dagens gatuutformning, och värdet i att omvandla gatuparkeringar, vanligen i form av kantstensparkeringar, till gröna flexytor för både angöring, stadsliv och ekosystemtjänster.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close