Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Slutkonferens och Designguide för smarta gator publicerade

Sveriges största forskningsprojekt om framtidens gator hade slutkonferens 15 juni kl13 ute på Rörstrandsgatan i Stockholm. Tre års innovationsarbete inom projektet Smarta Gator finansierat av Vinnova redovisades och diskuterades i tre olika panelsamtal, med kommuner, konsulter och forskare. Designguide för Smarta gator presenterades. Keynote-föreläsning gavs av Fabrizio Pati från den amerikanska trafikplanerarorganisationen NACTO/GCDI.

Se hela konferensen på Youtube här

Ladda ner Designguide för smarta gator här

Nu fortsätter innovationsarbetet inom Vinnova-projektet Framtidsgatan som görs i samarbete med Stockholms stad, Umeå kommun och Göteborgs stad.

Frågor om projekten Smart gator och Framtidsgatan?

Alexander Ståhle, projektledare alexander.stahle@spacescape.se

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close