Slutkonferens Smarta gator – 15 juni kl.13 på Rörstrandsgatan

Sveriges största forskningsprojekt om framtidens gator har slutkonferens 15 juni kl13 ute på Rörstrandsgatan i Stockholm. Tre års innovationsarbete inom projektet Smarta Gator kommer att redovisas och diskuteras i tre olika panelsamtal, med kommuner, konsulter och forskare. Designguide för Smarta gator presenteras och släpps på plats. Keynote-föreläsning ges av Fabrizio Pati från den amerikanska trafikplanerarorganisationen NACTO/GCDI.

PROGRAM

12:00 Foodtrucks på plats

13:00 Inledning (Filip Kjellgren, Vinnova; Tony Svensson, KTH)

13:30 Keynote: Global Street Design Guide (Fabrizio Prati, GDCI/NACTO)

14:00 Presentation: Designguide för smarta gator (Alexander Ståhle & Malin Dahlhielm, Spacescape)

14:30 Panelsamtal: Myndigheter (Kenny Dolleris, Trafikverket; Theodor Bratt, Stockholm stad; Petter Skarin, Eskilstuna)

15:00: Panelsamtal: Konsulter (Krister Lindstedt, White; Charlotte Berglund, Sweco; Vera Esaiasson, Spacescape)

15:30: Panelsamtal: Forskare (Meta Berghauser Pont, Chalmers; Ulf Ranhagen, KTH/HD; Björn Kalman, VTI)

16:00 Avslutning

PLATS: Rörstrandsgatan 7, framför Filadelfiakyrkan  

Eventet är gratis. Ingen anmälan krävs.

Varmt välkomna alla som är intresserade av framtidens gator!

//Smarta gator är finansierat av Vinnova och genomfört av projektparterna KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco, White arkitekter

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close